Esyco Business

20 let zkušeností s informačním systémem pro obchodní firmy

 

E-shop a řízený sklad vždy on-line a s aktuálními údaji

ERP systém Esyco Business pokrývá základní ekonomické, obchodní, účetní a evidenční funkce každé společnosti. Skládá se z jednotlivých modulů, které jsou vzájemně propojeny a poskytují tak ucelené informace nezbytné pro kvalitní rozhodování managementu. Výhodou vždy aktuálního přehledu o situaci firmy je možnost rychle reagovat na změny trhu, a tím významně ovlivnit vlastní konkurenceschopnost.

Předností Esyco Business je možnost řídit e-shop i skladové zásoby společně z jednoho místa – ERP systému, a tím zajistit plynulý průběh odbavení objednávek a jednotlivých obchodních případů.

S čím vám umí Esyco Business pomoci?

Snížit chybovost na skladě a usnadnit zastupitelnost skladníků pomocí automatizace a řízeného skladu.

Nasadit jednotný nástroj pro evidenci objednávek, zboží, fakturaci s on-line napojením na e-shop i sklad.

Automaticky zasílat štítky k objednávkám přímo na dopravce a usnadnit tak vzájemnou komunikaci.

Najít díky řízenému skladu zboží ve skladu rychle a přesně, což umožní vyřídit až 2x více objednávek.

Dlouhodobě snížit náklady na administrativu a provoz díky automatizaci procesů, optimalizovat investiční náklady na softwarové řešení.

Zajistit stabilní softwarové řešení pro firemní procesy, které udrží krok s vaší expanzí a zvládne odbavit i desetitisíce zásilek denně.

Propojit váš e-shop s analytickými nástroji pro správu SEO, PPC, sociálních sítí a podobně.

Obsloužit několik e-shopů z jednoho tuzemského skladu, při stejném počtu zaměstnanců.

Provést inventuru za výrazně kratší dobu, bez nutnosti zastavení provozu a s minimálními inventarizačními odchylkami.

Sledovat manažerské ukazatele, jako je obrat, které produkty jsou ziskové, zda se blížím k plánovaným výdajům apod.

Modularita jako nástroj budoucnosti

Informační systém Esyco Business má modulární strukturu, tedy každý jeho modul je funkčně samostatným celkem. Souhrn všech modulů ve výsledku tvoří provázaný a ucelený informační systém, který je schopen podpořit každodenní požadavky jednotlivých oddělení a jejich zaměstnanců. Managementu společnosti poskytuje aktuální informace pro rychlé a kvalitní rozhodování, které významně ovlivňuje konkurenceschopnost na trhu.

Účetnictví (ERP)

Díky systému Esyco Business máte zajištěnu podporu účetní a daňové legislativy CZ a SK a také kompletní obchodní procesy, od poptávky až po fakturaci, včetně přímé návaznosti na účetnictví a platební styk.

Řízený sklad

Data jsou přenášena o-line z informačního systému a tak víte přesně, kde se zboží ve skladu nachází. Řízený adresovaný sklad umožňuje provádění skladových operací prostřednictvím mobilního terminálu s plnou podporou čárových kódů.

E-shop

V rámci systému Esyco Business provozujete B2B/B2C e-shopy v různých jazykových mutacích. Administrace e-shopu je součástí Esyco Business. Na kartě zboží vidíte aktuální data.

Moduly informačního systému esyco business

Prodej a nákup

Modul Prodej a nákup zabezpečuje pokrytí firemních procesů v oblasti nákupu a prodeje vlastních výrobků a služeb, stejně jako nakupovaného a prodávaného zboží.

Účetnictví

Modul Účetnictví zajišťuje podporu účetní a daňové legislativy, zabezpečuje kompletní obchodní procesy včetně přímé návaznosti na účetnictví a platební styk. Sdružuje v sobě veškeré úlohy nezbytné pro vedení podvojného účetnictví plátce DPH v souladu se zákoníkem o účetnictví a jeho prováděcími předpisy pro Českou a Slovenskou republiku.

Finance

Modul v oblasti financí soustřeďuje úlohy pro práci s bankami, pokladnami i zápočty. V rámci modulu je možné zakládání a evidence bankovních účtů, pokladen a správa cenin. Práce s bankovními účty zahrnuje import bankovních výpisů i export příkazů k úhradě.

Reklamace

Součástí reklamačního procesu je několik možností řešení, jako například výměna zboží, dobropisování, oprava a další. Reklamace úzce navazují na skladové hospodářství a v případě, že je řešena jako výměna, zaeviduje se nové sériové číslo produktu a zákazník obdrží nový záruční list.

Logistika

Veškeré logistické operace jsou evidovány a částečně prováděny v ERP systému. Procesy jako je naskladnění zboží, přesuny v rámci skladu nebo mezi řízenými sklady, vyskladnění zboží jsou primárně realizovány prostřednictvím aplikace v mobilních terminálech, se kterými pracují skladníci. Výsledkem optimalizace logistických operací je rychlejší odbavení objednávky a spokojenější zákazník.

Skladová evidence

Každý produkt je opatřen svým jedinečným kódem, který lze vytisknout na produktový štítek jako čárový kód. Pokud položky ve skladu mají uvedeny EAN kódy, je používáno pro skladové operace primárně toto označení. Aplikace pro řízený sklad v mobilních terminálech zajišťuje vysokou přesnost úkolů, eliminuje záměny zboží, snižuje počet skladníků a umožňuje efektivní kontrolu.

Marketing a CRM

V modulu Marketing je možné plánovat trvalé nebo časově omezené kampaně se zaměřením na konkrétní produkt či komoditu, případně na určitou cílovou skupinu klientů. Samozřejmostí je evidence a sledování aktivit, úkolů, příležitostí a poznámek.  Marketingové kampaně mají přímou vazbu na e-shopy, které s nimi pracují a zobrazují zákazníkovi stav jeho věrnostního konta vůči odpovídající kampani.

E-shop

Administrace celého internetového obchodu probíhá v jednotném prostředí systému Esyco Business. E-shop lze do velké míry přizpůsobit požadavkům provozovatele, a to jak z pohledu designu, tak z pohledu nabízených služeb zákazníkům (B2B/B2C řešení).  V rámci jedinečných partnerství a spolupráce nabízíme digitální marketingové služby pro podporu a rozvoj vašeho obchodu.

Quote

Reference produktu

Prvotním impulsem pro implementaci byl adresovaný sklad. Ale kvůli hlavní výhodě systému esyco business, a to spojení 3 v 1 (ERP systém, adresovaný sklad a e-shop) jsme se rozhodli implementovat komplexní řešení. Díky tomu není třeba vytvářet dodatečné komunikační můstky mezi aplikacemi, administrace je z jednoho systému a vše nám poskytuje jeden dodavatel. S řešením jsme velmi spokojeni, výkonnost práce a efektivita se zněkolikanásobila.

Aleš Mrkáček – jednatel společnosti VIAKOM CZ s. r. o.

Úspěšný informační systém ověřený zákazníky

Orientujeme se na vývoj, implementaci a správu informačních systémů CRM a ERP, vývoj softwaru pro e-byznys a tvorbu řešení pro distribuci a logistiku. Prohlédněte si referenční zákazníky, kterým jsme úspěšně implementovali některé z našich řešení a umožnili jim obchodně růst.