esyco business

Software pro váš business

Všestranný informační systém pro každého

Předností systému esyco business je možnost spravovat z jednoho místa e-shop a také řídit skladové zásoby spolu s vyspělým ERP systémem. Tento systém je pro svoji variabilitu vhodný i pro firmy s menším počtem zaměstnanců (řádově desítky), je však optimalizován především pro středně velké a velké obchodní společnosti se stovkami uživatelů.

Přínosy informačního systému

Zefektivnění a zrychlení podnikových procesů

Centralizace a vyčištění dat, snížení chybovosti pořízených dat

Optimalizace pracovního toku obchodních procesů

Dlouhodobé úspory v investicích
do informačních systémů

Rychlejší výstupy pro vedení firmy

Podpora pro vedení účetnictví podle platné legislativy

Zvýšení bezpečnosti

Zvýšení flexibility řízení
a konkurenceschopnosti

Modularita jako nástroj budoucnosti

Informační systém esyco business má modulární strukturu, každý modul je funkčně samostatný celek. Souhrn všech modulů ve výsledku tvoří provázaný a ucelený informační systém, který je schopen podpořit každodenní informační požadavky jednotlivých oddělení a zaměstnanců. V neposlední řadě nabízí škálu agregátních informací vhodných pro management firmy, kterému poskytne rychlý a ucelený pohled nad děním v organizaci, čímž nabízí kontrolu nad celou organizací.

Účetnictví (ERP)

Díky systému esyco business máte zajištěnu podporu účetní a daňové legislativy CZ a SK a také kompletní obchodní procesy, od poptávky až po fakturaci, včetně přímé návaznosti na účetnictví a platební styk.

Řízený sklad

Data jsou přenášená online z informačního systému a tak víte přesně, kde se zboží ve skladu nachází. Řízený adresovaný sklad umožňuje provádění skladových operací prostřednictvím mobilního terminálu s plnou podporou čárových kódů.

E-shop

V rámci systému esyco business provozujete B2B/B2C e-shopy v různých jazykových mutacích. Administrace daného e-shopu je součástí esyco business. Na kartě zboží tak vidíte již aktuální data.

Flexibilita

Software esyco business nabízí vždy možnost flexibilní volby, které části aplikačního celku využijete. Základní komponentou je vždy aplikace informačního systému a její databáze. Na tu je možné dále napojit webové nástavby, datové výměny, anebo již existující aplikace vlastní nebo třetích stran.

Moduly informačního systému esyco business

Prodej a nákup

Modul Prodej a nákup zabezpečuje pokrytí firemních procesů v oblasti nákupu a prodeje vlastních výrobků a služeb, stejně jako nakupovaného a prodávaného zboží. Na tuto část těsně navazuje modul Účetnictví a Finance.

Účetnictví

Modul Účetnictví v sobě sdružuje veškeré úlohy nezbytné pro průkazné vedení účetní evidence právnické i fyzické osoby v soustavě podvojného účetnictví a splňuje veškeré náležitosti na účetní systém kladené zákonem o účetnictví a dalšími vyhláškami.

Finance

Modul Finance soustřeďuje úlohy pro práci s bankami, pokladnami i zápočty. V rámci modulu je umožněno zakládání a evidence bankovních účtů, pokladen a správa cenin. Práce s bankovními účty zahrnuje import bankovních výpisů i export příkazů k úhradě.

Reklamace

Modul Reklamace umožňuje vytvářet, evidovat a editovat všechny kroky reklamačního procesu. Pokud byla reklamace řešena jako výměna, zaeviduje se nové sériové číslo produktu, produkt je vyskladněn z reklamačního skladu a zákazníkovi je vystavěn nový záruční list.

Logistika

Modul Logistiky zahrnuje úlohy, které souvisí s konkrétní prací nad sklady, skladovými pohyby a přesuny, reklamacemi apod. Pomocí logistického modulu jsou optimalizovány skladové operace se zvýšením přesnosti práce a eliminace chyb operátorů ve skladu.

Marketing

V modulu Marketing lze naplánovat marketingové a věrnostní kampaně, které mohou mít omezený nebo trvalý charakter, mohou být zaměřeny na konkrétní produkt, popř. komoditu nebo mohou být zaměřeny na určitou cílovou skupinu.

Základní funkce CRM

Tento modul v sobě obsahuje funkčnost související se sledováním příležitostí včetně předběžného plánování budoucích výnosů, sledování komunikace se zákazníky a dodavateli, podporu telemarketingu apod.

Skladová evidence

Základní informací zajištující rychlost zpracování a minimalizaci chyb při všech operací ve skladu je čárový kód. Díky propojení se speciálními technologickými zařízeními je výsledkem vysoká přesnost úkolů, eliminace záměny zboží, snížení počtu skladníků a jejich efektivní kontrola.

Quote

Reference produktu

Prvotním impulsem pro implementaci byl adresovaný sklad. Ale kvůli hlavní výhodě systému esyco business, a to spojení 3 v 1 (ERP systém, adresovaný sklad a e-shop) jsme se rozhodli implementovat komplexní řešení. Díky tomu není třeba vytvářet dodatečné komunikační můstky mezi aplikacemi, administrace je z jednoho systému a vše nám poskytuje jeden dodavatel. S řešením jsme velmi spokojeni, výkonnost práce a efektivita se zněkolikanásobila. a)

Aleš Mrkáček – jednatel společnosti VIAKOM CZ s. r. o.

Úspěšný informační systém ověřený zákazníky

Orientujeme se na vývoj, implementaci a správu informačních systémů CRM a ERP, vývoj softwaru pro e-byznys a tvorbu řešení pro distribuci a logistiku. Prohlédněte si referenční zákazníky, kterým jsme úspěšně implementovali některé z našich řešení a umožnili jim obchodně růst.