esyco business

Software pro váš business

Všestranný informační systém pro každého

Předností systému esyco business je možnost spravovat z jednoho místa e-shop a také řídit skladové zásoby spolu s vyspělým ERP systémem. Tento systém je pro svoji variabilitu vhodný i pro firmy s menším počtem zaměstnanců (řádově desítky), je však optimalizován především pro středně velké a velké obchodní společnosti se stovkami uživatelů.

Přínosy informačního systému

Zefektivnění a zrychlení podnikových procesů

Centralizace a vyčištění dat, snížení chybovosti pořízených dat

Optimalizace pracovního toku obchodních procesů

Dlouhodobé úspory v investicích
do informačních systémů

Rychlejší výstupy pro vedení firmy

Podpora pro vedení účetnictví podle platné legislativy

Zvýšení bezpečnosti

Zvýšení flexibility řízení
a konkurenceschopnosti

Modularita jako nástroj budoucnosti

Informační systém esyco business má modulární strukturu, každý modul je funkčně samostatný celek. Souhrn všech modulů ve výsledku tvoří provázaný a ucelený informační systém, který je schopen podpořit každodenní informační požadavky jednotlivých oddělení a zaměstnanců. V neposlední řadě nabízí škálu agregátních informací vhodných pro management firmy, kterému poskytne rychlý a ucelený pohled nad děním v organizaci, čímž nabízí kontrolu nad celou organizací.

Účetnictví (ERP)

Díky systému esyco business máte zajištěnu podporu účetní a daňové legislativy CZ a SK a také kompletní obchodní procesy, od poptávky až po fakturaci, včetně přímé návaznosti na účetnictví a platební styk.

Řízený sklad

Data jsou přenášená online z informačního systému, a tak víte přesně, kde se zboží ve skladu nachází. Řízený adresovaný sklad umožňuje provádění skladových operací prostřednictvím mobilního terminálu s plnou podporou čárových kódů.

E-shop

V rámci systému esyco business provozujete B2B/B2C e-shopy v různých jazykových mutacích. Administrace daného e-shopu je součástí esyco business. Na kartě zboží tak vidíte již aktuální data.

Flexibilita

Software esyco business nabízí vždy možnost flexibilní volby, které části aplikačního celku využijete. Základní komponentou je vždy aplikace informačního systému a její databáze. Na tu je možné dále napojit webové nástavby, datové výměny, anebo již existující aplikace vlastní nebo třetích stran.

Moduly informačního systému esyco business

Prodej a nákup

Modul Prodej a nákup zabezpečuje pokrytí firemních procesů v oblasti nákupu a prodeje vlastních výrobků a služeb, stejně jako nakupovaného a prodávaného zboží. Na tuto část těsně navazuje modul Účetnictví a Finance.

Účetnictví

Modul účetnictví v sobě sdružuje veškeré úlohy nezbytné pro vedení podvojného účetnictví plátce DPH v souladu se zákonem o účetnictví a jeho prováděcími předpisy pro Českou a Slovenskou republiku. Esyco business zajišťuje kompletní obchodní procesy od poptávky až po fakturaci a expedici včetně přímé návaznosti na účetnictví a platební styk.

Finance

Modul Finance soustřeďuje úlohy pro práci s bankami, pokladnami i zápočty. V rámci modulu je umožněno zakládání a evidence bankovních účtů, pokladen a správa cenin. Práce s bankovními účty zahrnuje import bankovních výpisů i export příkazů k úhradě.

Reklamace

Modul reklamace umožňuje vytvářet, evidovat a zpracovávat postupně všechny kroky reklamačního procesu. Poskytuje několik možností řešení, například výměnu zboží, dobropisování, opravu a další, a je provázán s dalšími moduly v ERP, zejména tedy se skladovým hospodářstvím. Pokud byla reklamace řešena jako výměna, zaeviduje se nové sériové číslo produktu, který je následně vyskladněn z reklamačního skladu, a zákazník obdrží nový záruční list.

Logistika

Veškeré logistické operace jsou evidovány v ERP systému, kde lze jejich část také provádět. Primárně však většina procesů, jako je naskladnění zboží, přesuny v rámci skladu nebo mezi řízenými sklady, vyskladnění zboží a jiné, probíhá prostřednictvím aplikace v mobilních terminálech, se kterými pracují skladníci.

Pomocí logistické aplikace jsou optimalizovány skladové operace, výsledkem je pak zvýšení přesnosti a efektivity práce společně s eliminací chyb operátorů ve skladu.

Marketing

V modulu Marketing systém umožňuje plánovat trvalé nebo časově omezené kampaně, které mohou být zaměřeny na konkrétní produkt nebo komoditu, případně na určitou cílovou skupinu klientů. Podporovány jsou také věrnostní programy. Marketingové kampaně mají přímou vazbu na e-shopy, které s nimi pracují a zobrazují zákazníkovi stav jeho věrnostního konta vůči odpovídající kampani.

Základní funkce CRM

Systém esyco businessSM zahrnuje moduly související s evidencí a sledováním aktivit, úkolů, příležitostí a poznámek, které jsou mezi sebou provázány a poskytují základní podporu pro evidenci obchodních případů.

Skladová evidence

Základní informací, zajištující rychlost zpracování a minimalizaci chyb při všech operacích ve skladu s jednotlivými položkami, je čárový kód.

Každý produkt je opatřen svým jedinečným kódem, který lze vytisknout na produktový štítek jako čárový kód. Pokud položky ve skladu mají uvedeny EAN kódy, lze použít pro skladové operace primárně toto označení. Při současném používání naší aplikace pro řízený sklad v mobilních terminálech je výsledkem vysoká přesnost úkolů, eliminace záměny zboží, snížení počtu skladníků a jejich efektivní kontrola.

Quote

Reference produktu

Prvotním impulsem pro implementaci byl adresovaný sklad. Ale kvůli hlavní výhodě systému esyco business, a to spojení 3 v 1 (ERP systém, adresovaný sklad a e-shop) jsme se rozhodli implementovat komplexní řešení. Díky tomu není třeba vytvářet dodatečné komunikační můstky mezi aplikacemi, administrace je z jednoho systému a vše nám poskytuje jeden dodavatel. S řešením jsme velmi spokojeni, výkonnost práce a efektivita se zněkolikanásobila. a)

Aleš Mrkáček – jednatel společnosti VIAKOM CZ s. r. o.

Úspěšný informační systém ověřený zákazníky

Orientujeme se na vývoj, implementaci a správu informačních systémů CRM a ERP, vývoj softwaru pro e-byznys a tvorbu řešení pro distribuci a logistiku. Prohlédněte si referenční zákazníky, kterým jsme úspěšně implementovali některé z našich řešení a umožnili jim obchodně růst.