Aplikace na míru

Nová perspektiva pro vaše aplikace

Vlastní modrení technologické řešení

K vývoji aplikací na míru přistupujeme agilní metodou, tzn. že předáváme zákazníkovi řešení postupně dle předem dohodnutých částí. Zákazník si tak může kontrolovat a testovat funkce již během vývoje. Využíváme vlastní moderní technologii postavenou na principu Microservices, na které pracuje speciální tým IT odborníků. Velkou výhodou je stabilita, výkonost a bezpečí samotné aplikace a následně jejich rychlý vývoj i nasazení.

Jaké výhody s našimi aplikacemi získáte?

Rychlý vývoj aplikací

Díky připravenému jádru, můžeme poskytovat již první funkční celky aplikace ve velmi krátkém čase a dodat i hotové dílo dle specifikace.

Nízká pořizovací cena

Díky hotovému jádru, platí zákazník jen za vývoj jeho business řešení. To může u menších aplikací ušetřit až 80 % nákladů.

Práce odkudkoliv

Veškeré uživatelské prostředí je webové a můžete tak s aplikací pracovat odkudkoli, třeba i na tabletu.

Vysoká kvalita, bezpečnost a spolehlivost

Moderní technologie a tisíce hodin investovaných do vývoje a ladění jádra poskytují vysokou kvalitu, bezpečnost a spolehlivost.

Provoz formou SaaS

Aplikace jsou navrženy tak, aby běžely SaaS, tedy software as a service, kdy uživatel platí jen za používání a nemusí se starat o nákup a provoz hardwaru.

Dynamika

Webové modulární systémy jsou navrženy tak, aby umožňovaly rychlý a nezávislý vývoj, dynamika vaší firmy nebude již limitována rychlostí změn na vašem sw řešení.

Podpora na vysoké úrovni

Díky self-repair principům jsou uživatelé schopni velkou část svých uživatelských problémů rychle vyřešit. Pro support je využíván moderní systém JIRA.

Integrace

Veškeré rozhraní, jak aplikací, tak jádra, umožňují snadné integrace s ostatními aplikacemi.

Pod technologickou pokličkou

Infrastruktura Elementu je napsána pomocí principů Infra as code a codefirst, které umožňují efektivní nasazení celého řešení na nové servery. Jako výchozí komponenty používá RabbitMQ, Keycloak atd., ale většina lze nahradit komponentou stejného typu. Backend Elementu je postaven na technologii Microservices, je vysoce škálovatelný a odolává velkému nárazovému zatížení.

Pro koho jsou aplikace na míru určeny

Aplikace na míru vyvíjíme zejména pro firmy se specifickými potřebami, které potřebují buď menší funkční softwarové doplňky nebo větší individuální řešení s možností rychlého vývoje. Máme zkušenosti s firmami z různých oborů – především logistiky, obchodu a distribuce.

Jaký je postup spolupráce

Spolupráci zahájíme společným workshopem k upřesnění potřeb, následně si definujeme konkrétní požadavky a předkládáme rámcovou nabídku. Proces pokračuje agilním vývojem s testovacím provozem. V poslední fázi dochází k nasazení řešení a jeho servisu, případně rozšíření.

Vaše aplikace budou na profesionální úrovni i s nízkými pořizovacími náklady.

Aplikace vyvíjíme na přání našich zákazníků a reflektují jejich aktuální potřeby

Aplikace pro evidenci aut

Skladová aplikace Orbit WMS

Logistická aplikace Sonar TMS pro vlastní přepravu

Aplikace pro procesy nákupu a prodeje zboží

Inventura a evidence

Komunikační služba