IT HealthCheck

Prověřte si svoje IT

Jste připraveni na cyber útok?

Hacker je schopen získat vaše firemní data během pár hodin. Služba IT HealtCheck vám pomůže zjistit, zda je vaše firma připravena čelit útoku, doporučit nápravné kroky a nastavit postupy v případě napadení. K dispozici vám bude tým ICT odborníků, kteří mají reálné zkušenosti a potřebné znalosti k implementaci opatření.

Naše služby v rámci IT HealthCheck

Kontrola až 50 technologických oblastí

Doporučení a návrh řešení

Sestavení plánu nápravy

Realizace konkrétních kroků nápravy

Jak vypadá cyber útok bez předchozího prověření pomocí IT HealthCheck?

Příkladem cyber útoku bez předchozího prověření službou IT HealthCheck může být například neřešené privilegované oprávnění, kdy se cyber útok odehrává v řádu hodin. V důsledku útoku může dojít k zašifrování firmy, přerušení provozu na několik dní a miliónovým nákladům na nápravu.

Přínosy služby IT HealthCheck

Přehled reálných rizik

Nastavení postupu při napadení

Doporučení vhodné skladby investic

Úspora nákladů na nápravu