Ochrana osobních údajů

Odesláním této registrace uděluje objednavatel (subjekt údajů) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas s bezplatným zpracováním osobních údajů společnosti E LINKX a.s. se sídlem Novoveská 126/95, 709 00 Ostrava Mariánské Hory, IČ 25847180, zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2241 jako správci v rozsahu výše uvedeného formuláře za účelem zpracování údajů, nabízení výrobků a služeb, zasílání informací o marketingových akcích a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, a to po dobu do odvolání vašeho souhlasu. Osobní údaje nebudou předávány jiným subjektům.

Objednavatel tímto dává společnosti ELINKX a.s. souhlas k využívání jeho elektronického kontaktu k rozesílání obchodních sdělení, zejména za účelem nabízení výrobků a služeb, zasílání informací o marketingových akcích a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků.

Objednavatel (subjekt údajů) bere na vědomí, že má práva dle §11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k údajům a právo na jejich opravu, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování povinností a práv správce se může účastník obrátit na správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.