Zaslání certifikátů k EET

Vážení zákazníci,

blíží se termín počátku 2. fáze elektronické evidence tržeb (EET), která se může dotýkat i vás. Pro včasné nastavení systému esyco business pro vaši firmu budeme potřebovat dodat v termínu do 31. 1. 2017 certifikáty k podepisování elektronicky evidovaných tržeb.

Certifikát bude bezpečně uložen na vámi užívaném SQL serveru, aby byl chráněn před zneužitím, a bude využíván pro podepisování EET zpráv zasílaných z esyco business, Esyco POS a webového řešení Interlink (pokud váš web obsahuje možnost platby kartou).

Jak certifikát získat:

Pokud ještě nemáte autentizační údaje pro vstup na portál správce daně, nemáte založeny provozovny nebo vydán certifikát, postupujte dle pokynů oficiální stránky finanční správy pro EET: http://www.etrzby.cz/cs/pred-zahajenim-evidence-trzeb. Zda budete vlastnit za každou svou společnost certifikát jediný nebo více závisí na vašich potřebách a požadavcích. V rámci nastavení esyco business můžete používat jediný certifikát pro podepisování všech tržeb nebo mít samostatný pro každé pokladní zařízení. Certifikát má platnost 3 roky, poté budete nuceni žádat o nový a zajistit jeho opětovné předání.

Při získání certifikátu postupujte dle pokynů daňového portálu: https://ca1.eet.cz/manuals/02-PodaniZadosti-web.html. Je nutné uložit certifikát ve formátu souboru *.p12 a zapsat si heslo soukromého klíče.

 Způsob předání certifikátu:

Certifikát ve formátu *.p12 (exportní soubor) stáhnete z portálu finanční správy po jeho přidělení. Pro předání certifikátu E LINKX a.s. doporučujeme jeho uložení na vašem SQL serveru (v případě uložení vašim IT pracovníkem) nebo terminálovém serveru (běžný uživatel). Poté nám zašlete na email podpora@elinkx.cz odkaz na složku, ve které bude certifikát uložen a označení terminálu a uživatele, který certifikát do složky uložil.

Příklad: Certifikát uložen ve složce C:\Users\demo02\Documents. Na terminále tsdemo.hsx.cz uživatelem demo02.

K certifikátu máte určeno heslo pro soukromý klíč. Heslo nám zašlete v emailu s odkazem na složku s uloženým certifikátem. Do emailu soubor certifikátu nepřikládejte!

Jiný způsob předání je možné domluvit individuálně dle vaší představy.

V případě nedoručení certifikátu v termínu 31. 1. 2017, nemůžeme zaručit nastavení aplikace k odesílání EET zpráv včas pro ostré spuštění 1. 3. 2017. Neodkládejte přípravu vašich společností na poslední chvíli! V případě, že se vás EET ve 2. fázi netýká, doporučujeme zatím s přípravou počkat vzhledem k neustále probíhajícím návrhům na změny legislativy v této oblasti. Počátkem měsíce února 2017 vám bude k dispozici dokumentace celého řešení EET v produktech esyco business, Esyco POS a Interlink, která vás provede zbývajícím nastavením a spuštěním ostrého provozu.

Upozornění ke stažení certifikátu na daňovém portálu:

Možnost vytvořit exportní soubor (ve formátu *.p12)  je dostupná pouze jednou a pouze v prohlížeči, ve kterém byla vytvořena žádost. Pokud jste ztratili přístup k exportnímu souboru nebo k původnímu prohlížeči, je nutné podat novou žádost. V takovém případě by bylo vhodné certifikát zneplatnit.