Společnost LIBROS CZ a. s. a Esyco Business

Zeptali jsme se našeho významného zákazníka, společnosti LIBROS CZ a. s., jak jsou spokojeni s našim ERP systémem esyco business.
  1. Proč jste se pro nás rozhodli?

V první řade proto, že jste regionální firma, která sídlí v Moravskoslezském kraji a my jsme patrioti. Naším cílem je, aby zakázky zůstávaly v regionu. Můžeme si tak navzájem pomáhat. Zaujala nás také skvělá historie E LINKXU a jeho již realizované projekty. V neposlední řadě za naším rozhodnutím stál samotný program, který se nám líbil svou konstrukcí a liberálním prostředím.

  1. Jak podle Vás probíhala implementace systému?

Tady budu muset hovořit pouze v superlativech. Implementátor s tak velkou profesionalitou se hledá opravdu těžko. Od počátku byla komunikace na skvělé úrovní a to jak s vedením společnosti, tak s pracovníky v oblasti IT. Můj velký obdiv má především vedoucí projektu - pan Radek Vajda . Tento člověk se zhostil řízení celé implementace na jedničku. Dovoluji si říci, že nasazení ERP systému nebylo vůbec jednoduchou záležitostí, ale musím jednoznačně konstatovat, že to bylo někdy až impozantní “řádění” procesně - technologického IT intelektuála. Byl jsem přítomen u všech operací, rozhodnutí a školení při implementaci. Po několikaměsíční přípravě, jsme během pár dní byli schopni najet do ostrého provozu na všech frontách, včetně našich satelitních dislokovaných maloprodejen, což pokládám za významný úspěch.

Také bych chtěl vyzdvihnout práci vašeho obchodního manažera - pana Bc. Michala Szwana, DiS., který svými obchodními schopnostmi velmi přispěl v přípravě tohoto projektu.

V neposlední řade, patří  velké díky ekonomickému odborníkovi společnosti E LINKX, který skvěle sekundoval nejen ve věcech ekonomických, ale je také profesionálem se znalostmi v oblasti komplikované legislativy.

libros

  1. Jste s řešením esyco business spokojeni?

S řešením jsme velmi spokojeni. Aktuálně si program tzv. “sedá”. Věci nejsou pro nás ještě úplně zažité a intuitivní orientace trochu chybí, ale to považujeme za normální proces a víme, že to  bude nějakou dobu trvat.

  1. Co Vám třeba nevyhovuje?

Určitě bych nerad hovořil o nespokojenosti – to by nebyla dobrá formulace, spíše musíme aktuálně doladit věci týkající se provozních záležitostí. Vždy je co zlepšovat, to jsou však jenom detaily.

  1. Jak na změnu reagují Vaši zákazníci?

Naši zákazníci si pochopitelně změny povšimli. Celá desetiletí byli zvyklí na něco jiného, takže nějaké úpravy se prováděly. Museli jsme nechat upravit třeba velikost písma v editacích apod. Máme ale od zákazníků pozitivní reakce, a to se projevilo již v aktivním zájmu o ERP systém i z jejich řad.

  1. Co plánujete dál?

Prioritou v našich plánech je nyní především doladit některé záležitosti týkající se úprav či dalšího rozvoje v systému (nastavení e-shopu, nastartovaní do provozu a využití jeho celkového potenciálu). Pochopitelně máme spoustu projektů týkající se rozvoje podniku, to jsou však věci, které by zabraly několik stran.