Microsoft Partner Gold Hosting

Obhájili jsme a udrželi si i v letošním roce významné partnerství se společností Microsoft.

Udržení titulu Microsoft Partner Gold Hosting a spolupráce se společností Microsoft nám umožňuje vyvíjet a nabízet inovativní a kvalitní produkty. Obhájit tuto kompetenci znamená splňovat mnoho náročných požadavků a využívat nejnovější technologie.

Microsoft Partner Gold Hosting 2014