Ukončení produktu eD MARKET na stávající platformě

Vážení zákazníci,

na základě požadavku společnosti eD' system Czech, a.s. jsme začali připravovat inovovanou verzi eD MARKETu, která umožní lepší integraci s partnerem. Protože připravovaná nová verze bude využívat jinou platformu, musíme vývoj na stávající platformě eD MARKET ukončit.

Vzhledem k této skutečnosti nám prosím nezasílejte podepsané návrhy smluv, které jste obdrželi ve formátu PDF a následně také v písemné formě (doporučená pošta).

Abychom zajistili kontinuitu vašeho obchodování, ponecháme eD MARKET v provozu, avšak s omezenou podporou. Z tohoto důvodu jsme se také dohodli, že od 1. 12. 2016 do uvedení nové verze, bude aplikace eD MARKET provozována bez poplatku.

Většinu úsilí budeme vynakládat na přípravu nové verze, která bude postavena na jiném, inovovaném jádru systému, s možností jeho rychlejšího rozvoje. Termín předpokládaného nasazení je polovina roku 2017.

 

S pozdravem,

Karel Nekuža, ředitel společnosti E LINKX a.s.