TESLA BATTERIES a.s.

Společnost Tesla Batteries využívá naše řešení Orbit WMS pro adresovaný sklad a řízení procesů. Sklad společnosti má zhruba 1000 skladovacích lokací, kromě zboží určeného k přímému prodeji, skladují také materiál určený ke kompletaci a k servisní činnosti. Pro kompletaci a servis používají jednoduchý modul výroby z Esyca (výrobní příkaz, převedení do výroby, účetní vazba atd.).

U skladovaných položek se musí sledovat zejména expiraci a hmotnost. Podle hmotnosti pak definovat správné umístění na skladě – těžší do nižších regálů, speciální lokace pro kyseliny apod. Konkrétně využívají například tyto funkce - expirace a šarže, typy lokací, řízení cesty dle priorit a další.