Technologické změny v ERP systému

Rádi bychom vás informovali o změně v ERP systému, která vás čeká v následujících měsících. V rámci našich ERP řešení dojde k technologické změně, kterou jsme nuceni provést ke dni 28. 2. 2017. K tomuto datu ukončíme podporu produktů na operačních systémech Windows XP a Windows Server 2003. Poslední varianty produktů, které běží na výše uvedených operačních systémech, jsou verze 1.8.x. Novější verze (1.9.x.) již nebude možné spouštět.

Naší snahou je informovat vás o nutných změnách v dostatečném předstihu, abyste mohli zabezpečit vše potřebné pro bezproblémový přechod.

Důvody pro ukončení podpory operačních systémů:

  • Společnost Microsoft dlouhodobě tyto operační systémy nepodporuje.
  • Spolu s vazbou na Elektronickou Evidenci Tržeb je nezbytné vyvíjet komunikaci se státní správou na nových technologiích, které již nejsou kompatibilní s výše uvedenými operačními systémy.
  • Technologický posun nám přinese nové možnosti pro vývoj produktů.
  • Nekompatibilita s verzí .NET Framework 4.6.2, kterou technologická změna vyžaduje.

Co bude potřeba z vaší strany?

  • Směřujte prosím toto informační sdělení na vaše IT oddělení / vašim IT pracovníkům.
  • Pokud provozujete ERP produkty na vzdálené ploše terminálů, které JSOU v hostingu od společnosti E LINKX a.s., nemusíte se o nic starat.
  • Pokud provozujete ERP produkty na vzdálené ploše terminálů, které NEJSOU v hostingu od společnosti E LINKX a.s., je potřeba provést upgrade operačních systémů, případně kontaktujte naši zákaznickou podporu, se kterou můžete konzultovat možnosti přechodu.
  • Pokud provozujete ERP produkty na stanicích s operačním systémem Windows XP, je nutné provést upgrade operačního systému, případně kontaktujte opět naši zákaznickou podporu, která vám s přechodem pomůže.
  • Přechod na vyšší verze operačních systémů prosím proveďte do 1.2.2017, abychom společně měli dostatek času uskutečnit nasazení ERP produktů a doladit případné potíže.

Více informací ohledně ukončení podpory produktů Windows Server 2003 a Windows XP naleznete na https://www.microsoft.com/cze/ukoncenipodpory/

V případě potřeby kontaktujte naši podporu na e-mailu podpora@elinkx.cz.

Tým společnosti E LINKX a.s.