Spuštění workflow řešení pro zpracování obchodních dokladů s návazností na IS Esyco

Spuštění workflow řešení pro evidenci a následný schvalovací proces obchodních dokladů s návazností na informační systém esyco business.

Spuštění workflow řešení pro evidenci a následný schvalovací proces obchodních dokladů s návazností na informační systém , využívaný našim největším klientem eD´systemem Czech, a.s.

Systém umožňuje přikládání scanovaných kopií dokladů, sledování procesu schvalování, upozornění na překročení termínů a mnoho dalšího. Řešení je postaveno nad intranetovým portálem na bázi systému Sharepoint.