Společnost VIAKOM CZ s. r. o. a esyco business

Zeptali jsme se našeho zákazníka, společnosti Viakom s. r. o, jak jsou spokojeni s našim informačním řešením esyco business. Rozhovor poskytl jednatel společnosti, pan Aleš Mrkáček.
  1. fotka_mrkacekProč jste se rozhodli pro nás?

Prvotním impulsem pro implementaci byl adresovaný sklad. Ale kvůli hlavní výhodě systému esyco business, a to spojení 3 v 1 (ERP systém, adresovaný sklad a e-shop) jsme se rozhodli implementovat komplexní řešení. Díky tomu není třeba vytvářet dodatečné komunikační můstky mezi aplikacemi, administrace je z jednoho systému a vše nám poskytuje jeden dodavatel.

  1. Jak probíhala implementace (komunikace, testování, spuštění do ostrého provozu)?

Průběh implementace byl v několika fázích. Počátkem byla provedená analýza, která popisovala naše současné fungování a implementaci našich procesů do esyco business. V průběhu implementace jsme měli možnost již pracovat se systémem a postupně se s ním seznamovat. Také nám bylo poskytnuto vzdálené školení přes aplikaci Skype, díky kterému jsme získali přehled a znalosti o základních funkcích tohoto řešení. Při přípravě spuštění systému oceňujeme profesionalitu a vstřícnost projektového manažera, který nám kdykoliv ochotně pomohl.

Spuštění do ostrého provozu se uskutečnilo 1. 5. 2016, kdy jsme zavedli ERP systém esyco business, společně s adresovaným skladem a e-shopem B2B. Vše proběhlo v pořádku, bez problému a komplikací.

  1. Jak jste s řešením spokojeni?

S řešením jsme velmi spokojeni, výkonnost práce a efektivita se zněkolikanásobila. Odpadly nám problémy, se kterými jsme se potýkali v rámci skladu. Díky adresovanému skladu, který funguje on-line s ERP esyco business a e-shopem, nemáme nyní potíže s řešením nedostatečné skladové zásoby, nebo s „nepořádkem“ na skladě. Efektivita a rychlost na skladě je jedním z hlavních přínosů daného systému. Díky esyco business nám dokonce narostl roční obrat o 35 %. V rámci e-shopového řešení jsme poskytli svým klientům další nástroje, které zefektivnily jejich nákup, stránky jsou přehlednější a tím i orientace klienta snazší. Nyní nemáme problém s neaktuální skladovou zásobou na e-shopech. Vše je totiž on-line. 

  1. Jak na to reagují Vaši zákazníci? (zda si všimli nějaké změny, máte pozitivní zpětnou vazbu)?

Zákazníci si všimli především nového vzhledu e-shopu, většina ho přivítala s radostí a přišly nám pozitivní reakce na nové funkce a design. Samozřejmě se našli i tací, kteří nemají rádi změny. Obecně jsme však měli kladné reakce na zrychlení dodávky zboží, přehlednost a zaručenou skladovou zásobu, která byla uvedena na e-shopu.

  1. Co plánujete dál?

V brzké době plánujeme založení nové společnosti, která by se měla zaobírat zdravou výživou. Opět využijeme informační systém esyco business, společně s adresovaným skladem a e-shopem. Samozřejmě stále doplňujeme a vylepšujeme současný e-shop o nové funkce. Společnost E LINKX a.s. nám v ERP systému esyco business umožňuje provádět dodatečné úpravy, které nám usnadňují a zpříjemňují práci a tím i zvyšují naši efektivitu.

Spolupráce je postavena na přátelské úrovni, vzájemném respektu a důvěře. Ať už v rámci implementace, nebo i při současném ostrém provozu, jsme se společností E LINKX a.s. a jejími zaměstnanci spokojeni, vždy se nám snaží vyjít vstříc a splnit naše požadavky. Proto doufáme, že i nadále se bude naše spolupráce vzájemně rozvíjet.