Společnost E LINKX ve spolupráci s DNS provádí rozsáhlou modernizaci datového centra skupiny eD group

Skupina eD group se rozhodla implementovat novou tzv. hyperkonvergovanou infrastrukturu (HCI), představující cluster serverů tvořící jedno řešení, které zahrnuje výpočetní část, sdílenou storage i networking. Jedná se o rozsáhlou investici a velký pokrok v oblasti moderní virtualizace.

„Po vzájemné shodě jsme vybrali jednu z nejrozšířenějších technologií VMware, díky které dojde nejen ke sjednocení jednotlivých virtuálních serverů, ale současně získáme násobně větší výkon a vyšší míru zabezpečení celého řešení. Všechny dosud zmigrované produkční servery mají rychlejší odezvu i lepší účinnost“, říká Lumír Kunath ze společnosti E LINKX a.s.

Nové HCI řešení je postavené na serverech Dell EMC PowerEdge, a software VMware vSphere a vSAN. Konkrétně jde o optimalizované HCI řešení Dell EMC VxRail. HCI řešení Dell EMC VxRail radikálně zjednodušilo infrastrukturu pro virtualizaci serverů tím, že všechny tradiční vrstvy - servery, storage i networking integruje přímo v hypervizoru. Díky tomu se zredukoval nejen počet fyzických zařízení, ale také se dramaticky zjednodušila jejich vzájemná integrace a správa. Navíc možnost jednoduchého škálování nabízí předvídatelný výkon, flexibilitu a vysokou dostupnost služeb, které potřebujeme v každodenním provozu celé skupiny eD group.

„Spolupráce a podpora všech členů uvnitř skupiny je základním kamenem celé eD group. Pokládáme za důležité být především stabilním a silným partnerem našim vendorům, dodavatelům a zákazníkům. Již dlouhodobě se snažíme společně rozvíjet a využívat moderní informační technologie. Inovaci v oblasti virtualizace vidíme jako další krok, který povede k podstatnému zkvalitnění poskytovaných služeb.“ dodává Michal Pavlorek z eD system a.s.

Výhodou výkonného a moderního řešení z dílny Dell Technologies je ovládání prostřednictvím jednoho managementu, jehož součástí je také údržba, správa a upgrady hardware i software. S podporou na celé řešení přímo od výrobce se tak naši administrátoři mohou soustředit hlavně na virtuální servery a služby na nich běžící.

Jiří Dobeš, Business Unit Manager Dell EMC divize DNS a.s. dodává: „Jako tým obchodníků a specialistů dodávající sofistikovaná řešení významným zákazníkům jsme velmi rádi, že i naše skupina využila nabídku na dodávku moderního IT a technologicky vysoce vyspělého vybavení od společnosti Dell Technologies spolu s profesionálními službami naší divize. Věříme, že i další rozšiřování prostředí a jeho dostupnosti povede ke zkvalitnění informační podpory v rámci skupiny a tím i k lepší podpoře našich obchodních partnerů a klientů.“