SEO neboli optimalizace pro vyhledávače jako základ úspěchu v on-line světě

Název SEO (zkratka z anglického Search Engine Optimization, český překlad optimalizace pro vyhledávače) je ve světě on-line byznysu velmi často používané slovo.

Co je optimalizace pro vyhledávače neboli SEO

Nabízí se otázka, do jaké míry této zkratce doopravdy rozumíme a proč SEO potřebujeme. Optimalizace pro vyhledávače (SEO) je metodika vytváření a upravování webových stránek, či e-shopu takovým způsobem, aby byly pro jejich uživatele přístupnější a snadno dohledatelné. Internetový obchod a web, který je málo navštěvován, neplní jednu ze svých zásadních funkcí. SEO je dnes základem úspěchu webových stránek. 

Používáním SEO metodiky se zaměřujete především na cílenou návštěvnost stránek. Na váš e-shop se dostanou opravdu lidé, pro které je určen, proto jsou dobře optimalizované stránky skvělý marketingový tah. V SEO jde o to získat vysokou návštěvnost z přirozených výsledků vyhledávání. Podstatné je ale to, že cílem SEO je získat ve výsledku hledání ve vyhledávačích (Google, Seznam), které odpovídají obsahu, pro danou webovou stránku, vyšší pozici a tím četnější a zároveň cílené návštěvníky.

Graf využívání vyhledávačů

 • přes 85 % uživatelů českého internetu vyhledává informace především o službách a produktech
 • fulltextové vyhledávače jsou prakticky nejpoužívanějším zdrojem informací
 • naprostá většina uživatelů (potenciálních zákazníků) prohlíží výsledky umístěné mezi první desítkou, max. na prvních dvou stránkách (tj. 20 výsledků vyhledávání)

Existují metody, kterými se návštěvnosti dosahuje. Techniky SEO, které slouží na optimalizaci pro vyhledávače, jsou primárně cíleny právě na vyhledávače tak, aby byly e-shopy lépe hodnoceny a tím se dostaly na vyšší pozice ve vyhledávání.

Základní metody (techniky) SEO

 • Kvalitní obsah stránky
 • Vhodné používání (X)HTML značek (on-page faktory)
 • Krátká a neměnná URL adresa (on-page faktory)
 • Budování zpětných odkazů (linkbuilding)

Optimalizace stránek pro vyhledávače je sofistikovaná činnost, která vyžaduje dodržení základních prvků. Prvky dělíme dle způsobu aplikování na dvě skupiny: on-page a off-page faktory.

On-page faktory - prvky na konkrétní webové stránce

On page faktorů je mnoho. Jedná se o desítky maličkostí, které se nalézají na optimalizované stránce a tvoří komplexní mechanismus. Ovšem pro základní optimalizaci stránek potřebujete znát jen několik prvků, ale o to podstatnějších. Jejich vhodné nastavení určuje výsledný efekt vnějších faktorů a potažmo pozice ve vyhledávačích.

Pro SEO tedy platí obecné pravidlo: Postav pevné a kvalitní základy, až pak začni stavět dům. Proto vám zde nabízíme postup, jak pracovat na SEO - optimalizaci vašeho webu.

SEO on page faktory

 • Titulek stránky (title) – nejdůležitější prvek na stránce z hlediska SEO. Každá stránka by měla mít unikátní obsah, tedy i titulek.
 • Klíčové slovo v URL - adresa by měla být uživatelsky příjemná a obsahovat klíčová slova.
 • Popis stránky (meta description) - vhodným používáním klíčových slov v popisu získá stránka v hodnocení robota další kladné body.
 • Klíčová slova (keywords) - výběr vhodných klíčových slov je významná část optimalizace. Jde o nejvýznamnější a nejdůležitější slova a slovní spojení, jež jsou schopna vyjádřit jak obsah stránky, tak předmět uživatelova dotazu.
 • Nadpisy h1, …, h6 – obsah webu by měl být strukturován pomocí nadpisů. Nejvyšší prioritu má nadpis h1. Na stránce by měl být pouze jednou. Pro vyhledávače jsou důležité nadpisy h1, h2 a h3, přičemž nadpisů h2, h3 atd. může být několik.
 • Tučné písmo, kurzíva - doporučuje se mít na stránce zvýrazněno alespoň jednou klíčové slovo tučně a jednou kurzívou.
 • Popisky u obrázků - běžný vyhledávací robot nedokáže rozeznat, co je na obrázku. Na druhou stranu dokáže pracovat s alty. Tento atribut zobrazí alternativní text v případě, že se nenačte obrázek. U obrázku je možnost také uvést title, což je již nepovinný atribut, který se ukazuje po najetí myši na obrázek. 
 • Kvalitní a originální obsah - stránka by měla mít kvalitní a jedinečný obsah, pokud možno pravidelně a často aktualizovaný.

Off-page faktory - všechny odkazy vedoucí z jiných stránek na Internetu na váš web

 • Zpětné odkazy (backlinks) - jedná se o jeden z nejdůležitějších off - page faktorů pro optimalizaci webu. Zásadní je počet a kvalita odkazů. O kvalitě odkazu rozhoduje text odkazu, tematická příbuznost webu, popularita a důvěryhodnost odkazujícího webu.
 • Hodnocení stránky – každý větší vyhledávač má své ranky, kterými hodnotí stránky. U Google je to PageRank, u Seznamu S-rank. Čím je hodnocení vyhledávače vyšší, tím lépe.
 • Anchor text - text odkazu neboli viditelná část hypertextového odkazu. V textu odkazu by mělo být jasně uvedeno, kam daný odkaz směřuje. Nepoužívejte neurčité texty „Zde klikněte“, tyto texty snižují míru kliknutí. Naopak, když do anchor textu zakomponujete klíčová slova, zvýšíte tím hodnocení stránky a tím pádem i pozice ve výsledcích vyhledávání.