LiveSale se stala součástí společnosti E LINKX

Na začátku roku se E LINKX majetkově propojila se společností LiveSale. LiveSale je startupová společnost, která na trh přináší unikátní obchodní platformu zaměřenou on-line prodej a zákaznickou péči s využitím AI.

LiveSale je specialista na obchod, zvyšování konverze a interaktivní telemarketing. Nejedná se o běžný omnichannel nástroj, ale řešení, které reflektuje všechny potřeby firem, tedy nejen komunikaci, ale i organizaci práce, odměňování, analytiku a další. V současné situaci kolem koronavirové krizi se tento produkt ukázal jako velmi důležitý.

„Společnosti, které realizují značnou část tržeb z kamenných poboček, utrpěly díky současné situaci s COVID-19 značnou ztrátu. Řadí se mezi ně elektro retail, nábytek, automotive, finanční služby, fashion, beauty a celá řada dalších segmentů. Prodejci a obchodníci zůstali bez využití a LiveSale jim nabízí možnost, jak je rychle vrátit do procesu.“ říká Jan Vlk, CEO LiveSale.

Od samotného začátku LiveSale svou platformu staví na osobním kontaktu a takovému způsobu oslovení, který se co nejvíce blíží face to face schůzce. Důležitý je obsah, nad kterým se bude komunikovat, a tedy klíčová tzv. funkce co-browsing. Obsahem jsou pak rovnou webové stránky, e-shop nebo speciálně vytvořená landing page, kde produkt nebo službu perfektně vysvětlíte. Zásadní je mít možnost rovnou uzavřít obchod.

„Většina našich zákazníků využívá ke svému obchodu především e-shop. Podpora on-line prodeje je pro ně tedy klíčová. S LiveSale mohou přesvědčit ke koupi větší procento nakupujících, zvýšit spokojenost svých klientů a podpořit jejich návratnost. Velký potenciál technologie LiveSale vidím v našich logistických řešeních, kde dobrá komunikace příjemce a dopravce je klíčem ke špičkové službě.“ dodává Lumír Kunath, výkonný ředitel E LINKX.

E LINKX je součástí skupiny eD group, která se nově zaměřuje na technologické projekty a startupy, které pomáhají obchodu.