LIBROS CZ a. s.

Společnosti LIBROS CZ a. s. jsme implementovali ERP systém esyco business. Referenci nám poskytl finanční ředitel společnosti, pan Ing. Petr Míča.

„Po několikaměsíční přípravě, jsme během pár dní byli schopni najet do ostrého provozu na všech frontách, včetně našich satelitních dislokovaných maloprodejen, což pokládám za významný úspěch. S řešením jsme velmi spokojeni. Aktuálně si program tzv. “sedá”. Věci nejsou pro nás ještě úplně zažité a intuitivní orientace trochu chybí, ale to považujeme za normální proces a víme, že to  bude nějakou dobu trvat. Máme ale od zákazníků pozitivní reakce, a to se projevilo již v aktivním zájmu o ERP systém i z jejich řad.“