Jak vypadala naše účast na konferenci FOR INFOSYS v Praze?

Ve dnech 9. 5. 2017 - 12. 5. 2017 jsme se zúčastnili konference FOR INFOSYS, která byla součástí veletrhu PVA EXPO v Praze. Konference byla zaměřená na průmyslový software a zúčastnilo se jí několik desítek firem z tohoto odvětví.

Samotné zahájení veletrhu se neslo v duchu slavnostního přestřihnutí pásky, a to přímo ministrem průmyslu a obchodu panem Ing. Jiřím Havlíčkem. Průmyslové veletrhy Praha jsou totiž jedny z největších logistických a informačních veletrhů, tzv. ’’pod jednou střechou’’, organizovaných v České republice. Celková rozloha areálu je 105 000 m2 krytých a venkovních ploch s kapacitou až 700 vystavovatelů. Naše společnost E LINKX a.s. se tak stala jedním z nich. A co že jsme propagovali? No přece náš informační systém esyco business!

Ptáte se, jak vypadal první den veletrhu? Na místo jsme dorazili okolo 8 hodiny ranní, zaregistrovali se a následně nám byl předán plán celé výstavní plochy, na základě kterého jsme našli místo vyhrazené pro naši společnost. První hosté začali přicházet krátce po posledních úpravách stánku a rozestavení propagačních materiálů. Mezi návštěvníky byla i česká televize, která celý veletrh zvěčnila v podobě krátké reportáže. V hale se postupně shromáždilo několik desítek logistických a technických manažerů či samotných majitelů firem, kteří se procházeli okolo jednotlivých stánků a hledali to pravé pro svou společnost. Příkladem může být zástupkyně společnosti zaměřené na prodej chovatelských potřeb, která hledala náhradu za jejich aktuální, podle jejích slov však nemoderní a málo funkční, ERP systém. Jako řešení její kritiky jsme potenciální klientce nabídli náš všestranný ERP systém, který věříme, že splní veškeré požadavky na zlepšení podnikových procesů.

Konferencia FOR INFOSYS

Mimo potenciální zákazníky, kteří se zajímali o náš informační systém, se u našeho stánku vystřídali také návštěvníci z řad mediálních agentur, týdeníků či organizátoři ostatních podobných veletrhů. Za příležitost pro budoucí směr našich kroků považujeme setkání se zástupkyní mezinárodních veletrhů a konferencí organizovaných v Polsku. Ta nás inspirovala zajímavou nabídkou, která určitě bude předmětem našich dalších diskuzí týkajících se rozšiřování portfolia klientů na mezinárodním trhu.

V podobném duchu se na veletrhu nesly i následující dny. Konkurence byla vysoká a každá společnost se snažila ke svému stánku nalákat co nejvíce potencionálních zákazníků. U některých z nich bylo možné obdivovat několikamilionové stroje a zařízení, které jsou konstruovaných podle nejnovějších inovací a trendů v oblasti logistiky, jiné společnosti naopak lákaly návštěvníky obrazovkami s živým vstupem z hokejového přenosu. My jsme se rozhodli na stánku zaujmout naší mobilní čtečkou, prostřednictvím které jsme mohli potenciálním zákazníkům přímo ukázat, jak to funguje v adresovaném skladu.

Závěrem bychom rádi podotkli, že si z Prahy odvážíme spoustu dojmů, zážitků a v neposlední řadě také nových navázaných kontaktů a možností spolupráce. Věříme, že jsou to pro nás cenné zkušenosti, které budeme moci využít a perspektivně zhodnotit.

Tým E LINKX a.s.