Implementace Aplikace Doručená/Odeslaná pošta ve společnosti PPL

Ke dni 1. 3. 2010 firma E LINKX a.s. úspěšně zprovoznila aplikaci pro evidenci doručené a odeslané pošty s vazbou na datové schránky sve společnosti PPL - Professional Parcel Logistic s.r.o.

Aplikace poskytuje automatické napojení na systém datových schránek, zpracování distribuce pošty, řešení zodpovědnosti za za zpracování. Aplikace zlepšuje a zprůhledňuje firemní procesy pro práci s poštou, zároveň pracuje i jako archív elektronických dokumentů v rámci procesu zpracování pošty.