Geis CZ s. r. o a Geis SK s. r. o.

Aplikace pro řešení balíkové a paletové přepravy

Pro společnost Geis CZ s.r.o. a  Geis SK s.r.o. řešíme komplexně balíkovou a paletovou dopravu. Společnosti jsme implementovali systém GPack, který obsahuje všechny úlohy potřebné pro přepravu balíkových zásilek. GCargo, který obsahuje všechny úlohy potřebné pro přepravu jedno a vícekusových zásilek a celovozových zásilek. Společnost dále využívá aplikaci GMobile pro sklad a pro řidiče přepravní společnosti. Aplikace slouží pro skenování zásilek. Pro zadávání zásilek zákazníkem, tisk potřebných dokumentů a sledování stavu zásilek slouží aplikace GClient. www.geis-group.cz