Geis CZ s. r. o a Geis SK s. r. o.

Aplikace pro řešení paletové přepravy

Pro společnost Geis CZ s.r.o. a  Geis SK s.r.o. dodáváme kompletní řešení paletové přepravy. Společnostem jsme implementovali informační systém GCargo, který obsahuje všechny úlohy potřebné pro přepravu jedno a vícekusových zásilek a celovozových zásilek. Společnosti dále využívají aplikaci GMobile pro sklad a řidiče přepravní společnosti, která slouží ke skenování zásilek. Díky webové aplikaci GClient lze zadávat zásilky zákazníkem, tisknout potřebné dokumenty a sledovat stav zásilek. GCargo také disponuje webovými službami, které umožňují integraci se systémy třetích stran. www.geis-group.cz

(Do roku 2020 zajišťovala společnost Geis CZ s.r.o. a Geis SK s.r.o. svou balíkovou přepravu díky našemu systému GPack, který obsahuje všechny úlohy potřebné pro přepravu balíkových zásilek.)