Změny týkající se nařízení GDPR

Jako všechny společnosti, tak i E LINKX a. s. se připravuje na nařízení GDPR a spolupracuje se svými klienty na úspěšném nasazení do praxe.

GDPR je obecné nařízení legislativy EU o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation), jejímž cílem je zvýšení ochrany osobních dat občanů. Splnit to nelze pouze pořízením či aktualizací software. Jedná se o komplexní agendu na úrovni každé firmy, která zpracovává osobní údaje občanů EU. Praktické zavedení znamená řešit vnitřní předpisy společnosti, revizi a doplnění stávajících smluv s partnery a mnohé další činnosti. Samotné informační systémy představují jen malou část z celku povinností GDPR.

Jednoznačná odpovědnost za nakládání s osobními údaji z hlediska pravidel GDPR je na Vás, jako na správci těchto údajů. 

Změny se budou týkat tří oblastí mezi E LINKX a. s. a našimi zákazníky, které je třeba vnímat odděleně:

  1. Smlouvy mezi zákazníky a E LINKX a. s.

Bude potřeba změnit smlouvy mezi zákazníky a E LINKX a. s. z důvodu doplnění pravidel a procesů vztahujících se k GDPR.

  1. Bezplatné úpravy v produktu esyco business a Interlink

V rámci hrazené podpory (licenční maintenance) připravujeme sadu úprav v produktu esyco business a webových nadstavbách Interlink, které pomohou našim zákazníkům realizovat účinná opatření. 

  1. Zákaznické úpravy a konzultace

Pokud budou naši zákazníci potřebovat pro implementaci GDPR realizovat další práce a požadavky na úpravy systémů esyco business a Interlink, rádi jim pomůžeme. 

Informační systém esyco business je připraven podpořit plnění dikce zákona a pomoci Vám implementovat výše uvedené změny do procesů Vaší společnosti.

 

Tým společnosti E LINKX a. s.