eTransys

Telefonování přes skenery? Nemyslitelné?
Se systémem eTransys je to skutečnost!

Volejte přímo ze skeneru.

Architektura přepravně – logistického systému je postavena na distribuovaném řešení. Systém eTransys zajišťuje a řídí veškeré operace se zásilkou, od vzniku požadavku na přepravu, celý průběh přepravy, až po úplné vyúčtování a ukončení procesu. Zabezpečuje veškeré podpůrné a analytické procesy potřebné k provozu balíkové, paletové a celovozové zásilky. Mysleli jste si, že uskutečnit telefonní hovor je možné jen z mobilu nebo pevné linky? Chyba. Pro naše klienty jsme vyvinuli a odzkoušeli nový modul pro aplikaci eTransys, která umožňuje volat přímo ze skeneru.

Moduly logistického systému eTransys

Webová aplikace pro zadávání,
tištění a sledování zásilek

Dispečerský modul a podpora celovozových zásilek

Evidence práce a odměňování

Evidence reklamací s rozúčtováním nákladů

Sledování vztahů mezi středisky,
řidiči a zákazníky

Mobilní terminály pro sklad a řidiče

Kompletní správa peněz od příjemců
až k zákazníkům

Interní přeúčtování mezi středisky
a řízená fakturace

Náš zákazník:

SDS: Společnost, která má 25leté zkušenosti v oblasti expresní přepravy zboží.

Efektivita a přesnost

Buďte svým zákazníkům spolehlivým dodavatelem zboží. Snižte náklady a zvyšte produktivitu díky informačnímu systému eTransys. Urychlí a zpřesní vám komunikaci se zákazníky a příjemci zásilek. Zabezpečí hladký průběh přepravy zásilek, zvýší rychlost a přesnost práce všech klíčových uživatelů přepravního procesu.

Řešení na míru

Vyhotovíme vám orientační cenovou kalkulaci informačního systému eTransys, která je variabilní a závislá na vybraných funkcích a modulech. Neváhejte nás kontaktovat. Můžete si sjednat schůzku s naším konzultantem a probrat vaše požadavky a očekávání.

Buďte v obraze.
Ať jste kdekoliv.

Systém eTransys zebezpečuje kompletní řešení procesů ve společnosti zabývající se balíkovými, paletovými a celovozovými zásilkami. Jeho modulární architektura umožňuje jednoduché doplňování dalších funkcí. Je vhodný pro malé i velké přepravní společnosti. a)

Čím je systém eTransys výjimečný

Webová služba (Web Service)

Umožňuje zákazníkům importovat zásilky přímo do systému eTransys, buď z jejich vlastních systémů nebo z klientského softwaru pro eTransys.

Kontrola nad zásilkami

Umožňuje zjišťovat informace o již vytvořených zásilkách, zobrazovat pohyby zásilek atd. Před možností přístupu k metodám webové služby se musí zákazník identifikovat, což zabraňuje neoprávněnému přístupu.

Textové soubory

Do systému je možné importovat informace o zásilkách v několika různých formátech, podle způsobu práce zákazníka, tzn. jak
z vlastních systémů zákazníka, tak z klientského softwaru pro eTransys.

Propojitelné s jinými aplikacemi

Systém eTransys je navržen tak, aby jej bylo možné propojit s jakýmkoliv jiným informačním systémem. 

Datové spojení na míru

Umožňuje vytvořit speciální datové spojení na míru podle potřeb většiny zákazníků. Pomocí takového propojení je možné přijímání např. informací o zásilkách, statusech a objednávkách svozů ze zahraničí a naopak, odesílání stejných informací zpět.

Volání přes mobilní terminály

Modul pro volání jistě využijí řidiči přepravních společností. Tento modul umožňuje telefonování přímo z aplikace eTransys a to přes mobilní terminály. Hovory lze uskutečnit pouze na předvolená čísla příjemců, na něž řidič doručuje zásilku nebo na jiná předvolená čísla definovaná v systému.