Esyco Business a jeho webové řešení připravujeme na EET

Rádi bychom vás informovali o probíhajících úpravách systémů esyco business a jeho webovém rozhraní, které umožní s minimem vaší součinnosti splnit k datu 1. 3. 2017 povinnosti vyplývající z legislativních změn: zákona č. 112/2016 (zákon o evidenci tržeb) a zákona č. 113/2016 (související změny). O průběžných systémových změnách a dostupnosti nových verzí budete včas informováni.

Co bude připraveno?

 • Univerzální napojení našich řešení* na EET systém finanční správy. Nepotřebujete pořizovat žádné nové pokladní zařízení namísto stávajícího tisku z Esyco Business.
 • Opakovaná odesílání zpráv při výpadku komunikace bez potřeby vašeho zásahu.
 • Možnost určení, zda hotovostní příjem je předmětem EET, pro jednotlivé platby nebo pokladny.
 • Standardní pokladní doklad v esyco business a Esyco POS obsahující všechny náležitosti vyplývající ze zákona o EET.
 • Nový doklad účtenky pro tisk platby kartou s možností stažení na webu.
 • Přehledová sestava všech odeslaných účtenek do EET v Esyco Business.

Co bude potřeba z vaší strany?

 • Veškeré informace k EET naleznete na webu finanční správy http://www.etrzby.cz/.
 • Zaregistrujte se na webu finanční správy a zažádejte o certifikát k podpisu datových zpráv.
 • Jakmile bude k dispozici potřebná verze Esyco Business, nastavíte v aplikaci vaše provozovny a další údaje potřebné k evidenci.
 • Nastavení certifikátu pro podpis datových zpráv provedete ve spolupráci s naší podporou.
 • Na e-shopu zveřejněte text o vaší povinnosti evidovat tržby (informační povinnost dle zákona o EET).
 • Pokud máte externí řešení v podobě vlastního e-shopu nebo jiného systému napojeného na Esyco Business, ujistěte se, že váš dodavatel má vyřešeno EET napojení.
 • Pokud máte vlastní report pro tisk pokladního dokladu z Esyco Business nebo Esyco POS, založte požadavek na úpravu svého reportu s návrhem požadovaného vzhledu.

V případě potřeby kontaktujte naši podporu na e-mailu podpora@elinkx.cz

* Esyco Business, Esyco POS, webový portal Interlink 2. a 3. generace

Tým společnosti E LINKX a.s.