eLogis - WMS

Nová éra systémů řízení skladů právě začíná.

Profesionálové chtějí eLogis.
Jděte do toho.

Kolikrát jste hledali zboží, které jste nemohli najít? Kolikrát jste poslali k zákazníkovi jiné zboží? Kolikrát onemocněl skladník, a vy jste byli ztraceni? Systém pro řízení skladů vám nabízí evidenci zboží pomocí čtečky čárového kódu, širokou nabídku logistických operací, elektronickou komunikaci s přepravci, tisk obchodních dokladů (dodací listy, faktury), ale také produktových štítků a štítků pro přepravce, inventuru celého skladu nebo vybraných částí.

Služby, které vám eLogis nabízí

Hosting aplikace

Pronájem a správa hardwaru
(PC, mobilní terminály, tiskárny atd.)

Napojení dopravních a logistických služeb

Napojení na ERP a jiný běžně používaný software

Názor klienta a)

On-line řízené skladové procesy se systémem eLogis – WMS nám změnily život.

Proč právě eLogis WMS?

Systém pro řízení skladů umožňuje plně automatizovaně řídit skladové přesuny a optimalizovat skladové procesy. eLogis – WMS lze nasadit jak v obchodních organizacích (nákup, skladování, expedice), tak ve výrobních (nákup materiálu, výroba, skladování hotových výrobků, expedice).

Ergonomie ve vašich rukách.

Systém pro řízení skladů eLogis – WMS podporuje nejnovější technologie a systémy pro zaskladnění zboží. Proto můžete náš systém naplno využít s vybaveným terminálem střední třídy
s výbornou ergonomií Zebra/Motorola MC32N0. b)

Průběh skladovacího procesu v systému eLogis

Přijetí zásilky

Probíhá evidence zboží pomocí čtečky, načtením čárového kódu produktu do systému pro řízení skladu eLogis WMS.

Kontrola počtu kusů

Probíhá kontrola počtu kusů při přebírce zboží dle informací z mobilního terminálu Zebra/Motorola MC32N0 (rotační hlava) s aplikací pro řízení skladu.

Zaskladnění zboží

Probíhá do skladníkem zvolené lokace načítáním čárového kódu produktu a lokace. Systém informuje o aktuálním umístění stejného zboží v lokacích.

Operativa skladníka

Skladník může provádět skladové optimalizace (přesuny, doplňování vychystávacích lokací atd.) dle potřeby.

Vychystání zboží

Při vychystávání zboží skladník prochází sklad a na základě čárového kódu vyskladňuje zboží z lokací navržených systémem.

Expedice

Skladník pomocí mobilního terminálu zakládá v systému expedici pro dopravce, provádí tisk dokladů, balí vychystané zboží, přidává vytištěnou fakturu a nalepuje přepravní etiketu.