EET – Elektronická evidence tržeb, která vás nemine

Jak jsme se již několikrát zmínili, systém esyco business spolu s webovým řešením iDeal Interlink, připravujeme na elektronickou evidenci tržeb (EET), která bude zaváděna ve 4 etapách. Pracujeme na tom, aby tato změna, byla díky našemu všestrannému informačnímu systému pro Vás co nejjednodušší. Přinášíme Vám základní informace k nadcházejícím procesům z pohledu EET. Jejich konkrétní znění je možné najít v zákoně č. 112/2016 (zákon o evidenci tržeb) a zákoně č. 113/2016 (související změny).
  • Koho se EET týka?

EET se týká jak podnikajících fyzických osob, tak i právnických osob.

  • Které tržby jí podléhají?

 Elektronické evidenci tržeb podléhají tržby, které byly uhrazeny platební kartou, směnkou, šekem nebo v hotovosti, stravenkou apod.

  • Jak to bude fungovat?

Nejdříve je zaslána datová zpráva o transakci Finanční správě, která následně odešle potvrzení o jejím přijetí spolu s unikátním kódem. Úlohou podnikatele je vystavení a předáni účtenky s unikátním kódem zákazníkovi. Pokud si přejete danou transakci ověřit, či už z pohledu zákazníka nebo podnikatele, můžete tak učinit na základě webové aplikace Finanční správy. Nicméně v esyco business bude možné zobrazení všech Vašich účtenek odeslaných do EET prostřednictvím našich produktů.

  • Jak začít?

Nejdříve požádáte Finanční správu o přihlašovací údaje (jméno a heslo), díky kterým se dostanete do elektronické evidence tržeb na portálu správce daně. Tak musíte učinit předtím, než přijmete první evidovanou tržbu. Žádat o tyto údaje můžete dvěma způsoby a to buď elektronicky na stránkách Daňového portálu nebo osobně přímo na finančním úřadě. Poté musíte zaevidovat Vaší společnost a uvést některé základní údaje o provozovnách (provozovnou se rozumí i internetové stránky). Až následně si můžete vygenerovat certifikáty, prostřednictvím kterých Vás systém identifikuje při posílání datových zpráv. Při jejich nastavení budete spolupracovat s naší podporou.

  • Na co se připravit když něco selže?

V případě dočasného výpadku internetového připojení může podnikatel vystavit zákazníkovi účtenku i přesto, že nebude obsahovat unikátní kód. Nicméně jakmile je spojení obnoveno, je nutno informovat Finanční správu o této transakci (nejpozději do 48 hodin). Taktéž se přistupuje i v případě jakéhokoliv jiného přerušení spojení, například ze strany Finanční správy. V případě, že využíváte náš informační systém esyco business, se však o opakované odesílaní zpráv postaráme my, tudíž není potřebný Váš zásah. Je též důležité poznamenat, že není stanovena žádná minimální hodnota platby, od kdy vystavení účtenky není nutné, tzn., evidují se všechny platby.

  • Jaké sankce mi hrozí, když EET nebudu plnit?

Kontrolu nad plněním EET provádí Finanční správa ČR a také orgány Celní správy ČR. Tyto orgány mohou také uskutečňovat kontrolní nákupy, kdy je cílem zjistit, zda podnikatel skutečně účtenky vydává. Pokud podnikatel, jehož povinností je provádět EET, tak nečiní, či jiným způsobem plnění ztíží nebo znemožní, hrozí mu pokuta do 500 000 Kč. (§ 28 a § 29 ZoET) V případě zvlášť závažného porušení této povinnosti, může byt orgánem nařízeno dokonce uzavření provozovny, anebo pozastavení výkonu činnosti. (§ 31 ZoET)

Více informací naleznete na http://www.etrzby.cz/