E LINKX a.s. využívá operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Firma E LINKX a.s. v rámci projektu "Profesním rozvojem zaměstnanců k prosperitě společnosti E LINKX" realizuje několik aktivit k rozvoji a vzdělávání svých zaměstnanců.

esf_eu

Firma E LINKX a.s. v rámci projektu "Profesním rozvojem zaměstnanců k prosperitě společnosti E LINKX" realizuje: 

  • jazykové vzdělávání,
  • PC dovednosti,
  • rozvoj měkkých, prodejních dovedností a manažerských dovedností
  • a ostatní odborné vzdělávání 

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

Doba realizace projektu: 1. října 2010 až 30. září 2012 

Popis projektu: V rámci projektu chceme rozvinout systém rozvoje našich zaměstnanců a tím přispět ke zkvalitnění služeb firmy a jejímu celkovému rozvoji. Mezi hlavní cíle projektu patří rozvoj jazykových, PC a měkkých dovedností zaměstnanců, rozšíření a prohloubení znalostí pracovníků v jejich profesní oblasti (odborné vzdělávání) v souladu s požadavky jednotlivých profesí, zvýšení kvalifikace zaměstnanců a tak i zvýšení kvality a portfolia služeb poskytovaných našim zákazníkům. 

Ad hoc vzděláv. aktivity jsou nahrazeny novým firemním vzdělávacím systémem založeném na realizaci těchto kroků:  

1. zjištění trénink. potřeb firmy a zaměstnanců (dotazník vzdělávacích potřeb, hodnocení zaměstnanců, ekonomické výsledky firmy, srovnání s konkurencí), 

2. vytvoření a realizace tréninkových plánu, vyhodnocení efektivity školení, korekce tréninkového plánu. Vzdělávání zaměstnanců bude probíhat v prostorách firmy E LINKX. 

Veškeré výstupy - literatura, vzdělávací materiály dodané externími vzdělávacími subjekty apod. budou k dispozici rovněž dalším uživatelům ve firmě. V oblasti odborného vzdělávání budou účastníci školení nabyté poznatky šířit také v rámci firmy mezi další zaměstnance. 

Zvyšováním kvalifikace, odbornosti a dovedností účastníků školení dojde ke zvýšení jejich zaměstnatelnosti uvnitř i vně firmy. 

Výsledky: Realizace projektu je plánována na 24 měsíců. V průběhu projektu budou realizovány vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj následujících dovedností:

  • Jazykové vzdělávání
  • Zvyšování PC dovedností
  • Rozvoj měkkých dovedností
  • Odborné vzdělávání technické
  • Didaktický trénink trenérů 

V současné době je proškoleno již více než 40% pracovníků společnosti. 

Více informací o evropském sociálním fondu naleznete na stránkách www.esf.cz

pict_1

  pict_2