Odborné praxe

Studentům posledního ročníku prezenčního bakalářského/magisterského studia informatiky nabízíme již možnost absolvování odborné praxe, při které mají příležitost získat cenné praktické zkušenosti a mohou se osobně seznámit s fungováním týmu, projektu, společnosti.