15 let spolupráce s PPL

Inspirujících a poučných 15 let nás dělí od návrhu, implementace a uvedení do provozu první verze softwaru, který podporoval a rozvíjel unikátní myšlenku zakladatelů PPL na balíkovu přepravní službu, která byla schopna v rámci ČR doručit balíky ve velmi krátkém časovém intervalu.

Od myšlenky po realizaci

Myšlenku jsme společně rozpracovali do série specifických procesních postupů, které byly z naší strany plně podporovány dlouhodobým rozvojem interního logistického systému PPL nazvaným EPS1.

Společnost PPL se brzy po svém startu vyhoupla na jedno z prvních míst mezi soukromými poskytovateli doručování balíku v ČR (na této pozici od té doby stále zůstává) a byla dlouhodobě tak úspěšná, že ji v roce 2006 zakoupila nadnárodní společnost DHL a postupně ji začlenila do jejích organizačních struktur. S ohledem na výborné postavení společnosti na trhu byla pro český trh zachována značka PPL a unikátní rozsah nabízených produktů a služeb.

Nová generace EPS2

V roce 2013 jsme s PPL začali připravovat implementaci nové generace logistického IS (EPS 2). Tato nová generace byla od začátku plánovaná jako „stavba na zelené louce“ a měla splňovat následující parametry:

  • centrální architektura řešení a její robustnost a rozšiřitelnost s ohledem na růst společnosti,
  • třívrstvá architektura řešení,
  • tlustý klient pro interní uživatele,
  • sada webových aplikací/klientů pro (koncové) zákazníky a partnery (KTM, ParcelShop),
  • moderní komunikační rozhraní pro přímé propojení IS významných zákazníků do systému PPL (EDI),
  • sjednocení pracovních postupů a procesů na všech depech a pobočkách PPL,
  • nová aplikace pro řidičské terminály s čtečkami čarových kódu s možností práce on-line i off-line.

K implementaci řešení došlo v roce 2014 a na přelomu roku 2014 a 2015 proběhlo rozsáhlé testování a ladění řešení. Systém byl nasazen v únoru 2015 ve společnosti DHL Parcel Slovensko a v dubnu 2015 pak v PPL. 

PPL a její růst

Během 4 měsíců od nasazení probíhala stabilizace a optimalizace nového řešení. Paralelně s touto stabilizační fází byla PPL vybrána mateřskou společností DHL pro účast v mezinárodním programu „DHL Parcel Connect“, jehož dlouhodobým cílem bylo zjednodušit, zefektivnit a zautomatizovat zasílání balíků i do dalších zemí EU a zákazníkům tak nabídnout standardní produkty a služby také pro mezinárodní přepravu. Aktivity „DHL Parcel Connect“ programu byly centrálně rozvrženy do projektových etap a řízeny a synchronizovány centrálně z mateřské společnosti v Německu.

„DHL Parcel Connect“ program i další interní rozvoj pokračuje dalšími fázemi, které společně s PPL  implementujeme.