Skladníci nevěřili, ale mobilní terminály je přesvědčily

Logistika je bezesporu velice důležitým článkem každého podniku a její efektivní fungování na základě adresovaného skladu je jedním ze „zlatých“ klíčů k úspěšnému podnikaní firmy.

Jan Turoň je manažerem logistických procesů skladu společnosti CELogis a.s., která se zaměřuje na poskytování komplexních logistických služeb spojených se skladováním a dopravou zboží. Využili jsme příležitosti a zeptali jsme se ho na jejich optimalizaci informační technologie pro řízení skladu za pomocí mobilních terminálů.

Můžete nám přiblížit situaci ve Vašem skladu a logistice?

Expedice zboží probíhá na homogenních a mixovaných paletách nebo v balících po jednom či více kusech zboží. U části sortimentu hraje důležitou roli vliv sezónnosti, neboť v každém ročním období jde na odbyt odlišné zboží. Při výběru systému jsme kladli velký důraz na to, abychom fungovali na platformě, která maximálně zefektivní práci online. Systém „papír-tužka“ byl tak zcela zahozen do koše. Díky optimalizaci logistiky a skladovému systému na vyšší úroveň - WMS, jsme dnes schopni s cca 80 pracovníky odbavit přes 10 000 balíků a několik set palet se zbožím, za jeden den. Zboží je tak distribuováno zákazníkům do 24 hodin od objednávky a to v rámci České, Slovenské a Polské republiky.

 Systém pro řízení skladů eLogis - WMS

Co Vás vedlo k myšlence vylepšení adresovaného skladu a kde byla jeho Achillova pata?

Vzhledem k neustále se zvyšujícímu objemu zboží a rostoucím nárokům na rychlost distribuce, bylo nutné zefektivnit skladovou evidenci, vychystání a samotnou expedici. Stav, se kterým jsme se potýkali, byl neúnosný. Velký objem zboží znemožňoval i zkušeným skladníkům si přesně pamatovat místa uskladnění, i když zboží bylo označeno svým kódem. Docházelo k chybám a vznikaly obtíže při dohledávání ve skladu. Každá chyba ve vychystávání se přitom projevila ve vzrůstajících nákladech a velkých inventárních rozdílech. Bylo nutno vyřešit otázku efektivního využití skladu, přesného označení zboží, sledovatelnosti pohybu zboží a zvýšení přesnosti.

Jaké bylo východisko z této neradostné situace?

Oslovili jsme našeho implementátora, společnost E LINKX a.s., zda nám mohou nabídnout službu, která tuto situaci adekvátně vyřeší. Měla pro nás alternativu, která vyřešila naše potíže. Řešením našeho problému se staly mobilní terminály, které jsou on-line propojeny se skladovým systémem. Díky tomu ihned víme, kde se zboží ve skladu nachází.

Co přinesly mobilní terminály pracovníkům skladu?

Z počátku byly mobilní terminály pro skladníky jednou velkou neznámou. Dnes si troufáme tvrdit, že si práci bez nich již neumí představit. Obsluha není nijak složitá. Důležitým přínosem pro rutinní provoz skladu je, že systém skladování je zcela nezávislý na znalostech a přehledu o skladu. Skladový systém napojený na tyto mobilní terminály sám naviguje na správnou cestu, a proto jsou noví skladníci po menší instruktáži schopni rychle provádět skladové operace. Pracovník postupně pomocí scanneru identifikuje zboží, jeho počet a následně zaskladňuje či vyskladňuje. Podstatnou funkcí mobilních terminálů je také možnost tisknout faktury, dodací listy a přepravní štítky z jakéhokoliv místa ve skladu. Tak je skladníkova práce maximálně ulehčena.

Můžete nám uvést nějaká čísla a praktické zkušenosti?

V roce 2008 došlo k implementaci a propojení mobilních terminálů se stávajícím používaným systémem adresovaného skladu. Tyto terminály byly postupně zaváděny do všech skladových procesů společnosti CELogis a.s. Plně se začaly využívat od roku 2009. Systémové propojení řízeného skladu a online čteček čárových kódů nám umožnilo snížit inventurní rozdíly o více než 90 %  a zároveň pomohlo zvýšit produktivitu příjmu i expedice o více než 50 %. Po ukončení implementace a testovacího provozu management vyhodnotil, že dramaticky klesl objem inventurních rozdílů. Pro reálnou představu se můžete podívat na uvedený graf. Přestali jsme chybovat, zefektivnili samotný logistický proces a došlo k zpřesnění skladových operací. Nyní máme plně funkční WMS řešení, které v sobě sdružuje jak kvalitní skladové evidence, tak automatizovanou podporu logistických operací.

 Podíl celkových ročních inverturních rozdílů

 Můžete nám popsat jaké informační technologie firma CELogis nyní používá?

Logistika v naší společnosti je charakteristická velkým množstvím položek a objemem zboží, které proteče skladem. Používáme systém, který tyto průtoky zvládne. Jako každá moderní logistická společnost využíváme systém WMS – adresovaný sklad, pod názvem eLogis. Tento systém nám naimplementovala společnost E LINKX a.s., která jej přizpůsobila na míru dle našich specifických požadavků, včetně propojení na ERP systém esyco business. Mezi těmito systémy dochází k online komunikaci a přenosu veškerých datových informací. Oba systémy jsou plně synchronizovány.

Co byste na závěr vzkázal firmám, které přemýšlejí o zřízení adresovaného skladu - WMS?

Aby se nebáli do technologií řízeného skladu v propojení s mobilními terminály investovat. Řízení logistického skladu pomocí ICT řešení s vyspělými optimalizačními funkcemi je vysoce efektivní. Takto vhodně postavený informační systém vede ke zvýšení rychlosti a flexibility služeb vůči zákazníkovi a tím i ke zvýšení důvěry v poskytovatele logistického řešení.

 Děkujeme za poskytnutí rozhovoru Janu Turoňovi - manažer logistických procesů, společnost CELogis a.s.

Jan Turoň společnost CELogis a.s.