On-line řízené skladové procesy se systémem Esyco Business – WMS nám změnily život

PAUL LANGE – OSTRAVA, s.r.o. je další z řady společností, kde jsme úspěšně nasadili náš systém pro řízení skladů eLogis – WMS a která jej s nadšením využívá. O průběhu implementace a výzvách, které přinesla, jsme si povídali s panem inženýrem Lubomírem Vyoralem, zástupcem společnosti PAUL LANGE – OSTRAVA, s.r.o., který byl implementací pověřen.

Společnost PAUL LANGE – OSTRAVA, s.r.o. se zabývá prodejem a distribucí cyklistického vybavení a je výhradním dodavatelem dílů SHIMANO v České republice.

Skladový informační systém eLogis - WMS - sklad

Co Vás vedlo k myšlence hledat dodavatele skladového systému?

Naše společnost postupem času rostla a s ní se zvyšovaly i počty položek ve skladu. V informačním systému Helios, který využíváme, jsme sice evidovali umístění zboží v regálu skladu, ale práce se systémem byla příliš časově náročná a ne vždy se shledala s úspěchem. Komplikace nastávaly při naskladňování nového druhu zboží do regálu skladu a jeho ručním zavedením do systému Helios. Potíže byly i v případě dohledávání zboží na skladě při jeho vychystávání. Není nic horšího, než nevědět, v jakém stavu je váš sklad a co na jakém místě máte. Tyto aspekty a také náročná práce se systémem Helios nás přivedly na myšlenku hledat nového dodavatele skladového sytému.

Proč právě eLogis – WMS?

Oslovili jsme celou řadu dodavatelů skladových systémů. Mnoho z nich nabízelo off-line terminály, které jsme zavrhli z důvodu importu a exportu dat mezi terminálem a systémem. Z on-line řešení jsme si vybrali společnost E LINKX a.s., která u nás vyhrála nejen cenou, ale také komplexností řešení (skenery, síť, software) a odzkoušenou komunikací se systémem Helios. Důležitou roli v rozhodování hrála také rychlost implementace skladového systému. Proces implementace je u společnosti E LINKX a.s. jedním z nejrychlejších ve srovnání s konkurenčními řešeními.

Systém pro řízení skladů Esyco Business – WMS umožňuje plně automatizovaně řídit skladové přesuny a optimalizovat skladové procesy. Řízený sklad lze nasadit jak v obchodních organizacích (nákup, skladování, expedice), tak ve výrobních (nákup materiálu, výroba, skladování hotových výrobků, expedice).

Jak probíhala spolupráce se společností E LINKX a.s.?

Námi vybraného dodavatele, čili společnost E LINKX a.s., jsme oslovili koncem minulého roku. Po propojení ERP systému Helios se skladovým systémem, jsme byli nuceni udělat inventuru skladu, která odhalila nesrovnalosti v počtech kusů. V mobilním terminálu jsme ihned po inventuře viděli, kde se jaké zboží nachází, což jsme dosud neznali. S příchodem roku 2013 jsme již nový systém Esyco Business – WMS plně využívali.

Mobilní terminál s aplikací eLogis - WMS

Co Vám nový systém pro řízení skladových procesů přinesl?

Díky on-line propojení systému s mobilními terminály ihned víme, kde se dané zboží ve skladu nachází. Přímo z terminálu můžeme tisknout čárové kódy produktů. Doklady pro příjem a výdej zboží se přenášejí rovnou do mobilního terminálu, tím se nám značně zvýšila efektivita a zároveň snížily náklady na provoz skladu. Přínos vidíme také v on-line napojení na přepravní společnosti a tisk přepravních štítků přímo z mobilního terminálu. 
Nyní využíváme on-line adresované řízení skladu na ploše větší než 1 000 m2 s více jak 25 tis. položkami. Se systém eLogis - WMS pracuje více než 10 skladníků a umožňuje jim rychleji a efektivněji vykonávat jejich práci. Součástí dodávky bylo také navržení a dodání celého hardwarového vybavení k zasíťování skladu. Dnes už víme, kde se jaké zboží v danou chvíli nachází a zda ho skutečně máme skladem.

Spolupráce se společností E LINKX a.s. byla přínosná a velmi si jí ceníme. Již dnes víme, že to byl krok správným směrem.

Za společnost PAUL LANGE – OSTRAVA, s.r.o. Ing. Lubomír Vyoral

podpis p. Vyoral - PAUL LANGE