Nejvyšší správní soud

Internetový portál a komplexní informační systém

Pro Nejvyšší správní soud jsme úspěšně implementovali neustále se rozvíjející komplexní informační systém, pokrývající celý proces práce soudního výkonu včetně veškeré podpory pro rozhodování soudců. Dalšími součástmi je podpora práce úseku správy, práce se spisy, podatelnou a veškerými s tímto spojenými procesy. Systém podporuje i procesní podporu tvorby judikatury od jejího vzniku až po tvorbu sbírky. Součástí řešení
je i internetový portál, který prezentuje veškeré informace pro odbornou i laickou veřejnost. www.nssoud.cz