eTransys - Přepravně logistický informační systém

Moduly

Moduly logistického systému eTransys

  • webová aplikace pro zadávání, tištění a sledování zásilek
  • dispečerský modul
  • podpora celovozových zásilek
  • evidence práce a odměňování obchodních zástupců
  • evidence reklamací s rozúčtováním nákladů
  • paletové konto pro sledování vztahů mezi středisky, řidiči a zákazníky
  • mobilní terminály pro sklad a řidiče
  • kompletní správa peněz od příjemců až k zákazníkům
  • interní přeúčtování mezi středisky
  • řízená fakturace na zákazníky a partnery