eTransys - Přepravně logistický informační systém

Popis

Architektura přepravně – logistického systému je postavena na distribuovaném řešení. Systém eTransys zajišťuje a řídí veškeré operace se zásilkou, od vzniku požadavku na přepravu, celý průběh přepravy, až po úplné vyúčtování a ukončení procesu. Zabezpečuje veškeré podpůrné a analytické procesy potřebné k provozu balíkové, paletové a celovozové zásilky.

Charakteristika přepravně – logistického informačního systému

eTransys - schéma

  • Kompletní řešení procesů ve společnosti zabývající se balíkovými, paletovými a celovozovými zásilkami.
  • Modulární architektura umožňující jednoduché doplňování dalších funkcí.
  • Nezávislá funkčnost systému ve střediscích s možností centralizace dat.
  • Vhodné pro malé i velké přepravní společnosti.
  • Propojitelné s jinými aplikacemi a informačními systémy.