Esyco business - Ekonomický informační systém

Služby

Informační systém esyco business nabízí možnost řízení adresovaného logistického skladu prostřednictvím mobilních WiFi terminálů, integraci s webovými portály typu B2B a B2C nebo flexibilní možnost datových výměn obchodních informací a dokladů s jinými partnery (EDI, ISDOC, XML).

Esyco business je sestaven ze samostatných aplikačních částí: 

  • aplikace informačního systému esyco business
  • webové aplikace pro obchodování s dealery/koncovými odběrateli (B2B/B2C) 
  • webové služby pro výměnu dat mezi obchodními partnery

Informační systém esyco business má vždy možnost flexibilní volby, které části z výše definovaného aplikačního celku využijete. Základní komponentou je vždy aplikace informačního systému esyco business a její databáze. Na tu je možné dále napojit webové nástavby, datové výměny, anebo již existující aplikace vlastní nebo třetích stran.
Součástí systému je také podpora elektronické komunikace s dodavateli i odběrateli a „full e-business“. Tím je umožněno prohlížet si ceník zboží, objednávat, fakturovat i platit. K dispozici jsou veškeré informace, např. stav objednávek, faktury, platby, dodávky, reklamace.

Implementace a provoz

Potřebná doba implementace informačního systému je závislá na jejím rozsahu, což upřesňuje provedená implementační analýza. S ohledem na možné faktory se doba potřebná k zavedení informačního systému pohybuje zpravidla v rozsahu od jednoho do čtyř měsíců.
Provoz informačního systému lze uskutečnit v režimech nájmu nebo koupě.