eLogis WMS - Systém pro řízení skladů

Funkce

Kolikrát jste hledali zboží, které jste nemohli najít? Kolikrát jste poslali k zákazníkovi jiné zboží? Kolikrát onemocněl skladník, a vy jste byli ztraceni? Vyvarujte se chyb způsobených lidským faktorem a buďte efektivní.

Systém pro řízení skladů – základní funkce

  • evidence zboží pomocí čtečky čárového kódu
  • široká nabídka logistických operací
  • elektronická komunikace s přepravci
  • tisk obchodních dokladů (dodací listy, faktury)
  • tisk produktových štítků a štítků pro přepravce
  • inventura celého skladu nebo vybraných částí